Aktualno

Izdelki iz projekta Razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu

04.09.2015

V okviru projekta RSTPA smo v okviru Pan-nutri, d.o.o. skupaj z našimi zaposlenimi iz ranljjive ciljne skupine razvili nove izdelke, in sicer sirup iz mete, sirup iz limonske bazilike in sirup iz bazilike, bučkina marmelada I in bučkina marmelada II ter paradižnikov sok. V nadaljnem delu bo izdelkov še več, saj nam pestra paleta zasaditve na naših njivah daje neskončno možnosti in izzivov.