Predstavitev

Družba Pan-nutri, ki že z imenom poudarja svoje delovanje v Panonski nižini (Pan) in razvoj na področju prehrane (nutrire / hrana) deluje kot glavni promotor povezanega aplikativnega razvojno-raziskovalnega dela v širšem kmetijsko-živilskem področju v Pomurju.

S spodbujanjem aplikativnih raziskovalno razvojnih projektov povezujemo podjetja in posameznike iz širšega kmetijsko živilskega področja v Pomurju med seboj in z institucijami koncentriranega znanja ter z dokončanjem in implementacijo teh projektov začenjamo novo obdobje v pomurskem kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji.

Pan-nutri Kmetijsko živilski tehnološki center bo preko svojih projektov postal najpomembnejši dejavnik prenosa znanstveno raziskovalnih dosežkov v praktično uporabo in osrednji vezni člen med podjetji in posamezniki iz kmetijsko živilskega področja v Pomurju.

Glavni namen družbe je:

  • spodbujanje in vodenje razvojno-raziskovalnih projektov v širši kmetijsko-živilski dejavnosti v Pomurju;
  • spodbujanje specializiranega aplikativnega razvojno raziskovalnega dela v posameznih podjetjih (ustanavljanje razvojnih enot) z namenom oblikovanja močnejšega in širšega razvojno-raziskovalnega potenciala na širšem kmetijsko živilskem področju v Pomurju;
  • nudenje strokovne pomoči in podpore pri prijavljanju na domače in mednarodne razvojne, raziskovalne in druge razpise;
  • spremljanje inovacij in novosti s področja raziskav in tehnologij s posameznih področij širše kmetijsko živilske dejavnosti;
  • informiranje podjetij širšega kmetijsko živilskega področja v Pomurju o inovacijah in novostih ter iskanju možnosti za njihovo uvajanje in gospodarsko izkoriščanje;
  • permanentna organizacija in izvajanje strokovnega izpopolnjevanja kadrov s področja širše kmetijsko živilske dejavnosti v Pomurju.