Projekti

Javna dela

V letu 2013 smo preko programa javnih del bili izbrani kot izvajalec v okviru Ukrepa proti zaraščanju in degradiranosti kulturne krajine. Program se je pričel izvajati 1.6.2013, v program so vključene 3 osebe z II. stopnjo izobrazbe, ki bodo najprej izobraženi v smeri invazivnih alergenir plevelov in tujerodnih rastlinskih vrst. Udeleženci programa bodo ostranjevali alergene plevele (poudarek na ambroziji) in invazivne sorte kot je japonski dresnik na robovih kmetijskih zemljišč in plevele na zemljiščih, ki so vključena v ekološko pridavo, saj tam uporaba herbicidov ni dovoljena. Program bo trajal do 31.10.2013.