Projekti

Socialno podjetništvo

Razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu

Kmetijsko živilski tehnološki center Pan-nutri je bil kot upravičenec izbran na Javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva. Projekt bo izvajal skupaj s projektnim partnerjem, Društvom zeliščarjev Pomurje. Pridružena partnerja pa sta: Panvita, d.d., katera je odstopila 1 hektar zemljišča in Biotehniška šola Rakičan, ki bo sodelovala pri izobraževanjih. Projekt je sofinanciran s 299.124,85 € in traja 36 mesecev (od 24.8.2012 do 24.8.2015). Celotna vrednost projekta je 404.124,84 €. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4. 1. prednostne usmeritve: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Namen projekta je razvoj socialnega podjetništva in razvoj ekološke pridelave in predelave. Pred začetkom sezone v letu 2013 bo Pan-nutri k sodelovanju povabil 3 zaposlence. Pred tem pa bodo izvajali izobraževanja s področja ekološke pridelave in predelave. Namen je ponuditi potrošniku lokalno, ekološko pridelano hrano in razviti sistem pridelovalcev ekološke hrane, od katerih bodo odkupovali tržne viške.

Splošni cilji projekta so razvoj novih ekoloških proizvodov, ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetja, strokovna priprava kadra na zaposlovanje. Specifični cilji pa so pripraviti program za usposabljanje, pritegniti 10 udeležencev iz ranljivih ciljnih skupin v izobraževanje o ekološki pridelavi in predelavi ter dodelavi izdelkov za trg, proizvesti najmanj 3 nove prehranske proizvode, ki bodo tržno zanimivi ter povečati ozaveščenost potrošnikov o lokalno proizvedeni hrani.

Za več informacij o projektu nas lahko kontaktirate na telefonski številki 02 521 31 45 oz.
na info@pan-nutri.si.
 

Spletna povezava do Evropskega socialnega sklada:
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl

 

Povezane vsebine: