Projekti

EKO Vrtnine

Hrana izraža našo povezanost z zemljo. Ekološka pridelava deluje skupaj z naravo in ne proti njej, saj izboljšuje življenje v tleh, naravno rodovitnost tal in kakovost vode. Prepovedana je uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastlin, lahkotopnih mineralnih gnojil in gensko spremenjenih organizmov. Potrošniku ponuja pristna, visokokakovostna in okusna živila, ki prebudijo spomin na okus, kakršnega smo poznali v otroštvu in ne vsebujejo ostankov pesticidov in nitratov. Ekološka pridelava temelji na znanju naših prednikov, ki je danes obogateno z novimi spoznanji.

Pridobljen certifikat ekološke pridelave, pridobljen s strani neodvisne kontrolne organizacije, v našem primeru Inštituta za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC), nudi potrošniku zagotovilo, da je bila zelenjava pridelana skladno z nadzorovanimi strogimi ekološkimi standardi in sprejetimi uredbami na tem področju na ravni EU.

Naše EKO vrtnine imajo naslednje prednosti: pridelane so na ekološki način (brez ostankov FFS in nitratov), lokalni pridelki, ki dozorijo na njivi in ne na poti, svežina, saj so pridelki v manj kot 24 urah že pri potrošniku, kar pomeni hrano z večjo hranilno vrednostjo in zmanjšanje okoljskega odtisa, kar so dokazale tudi številne študije primerjave med ekološko in konvencionalno pridelano hrano.

Pridelava EKO vrtnin bo sproti dokumentirana in javno predstavljena v obliki bloga, prav tako pa bomo organizirali delavnice, dneve odprtih vrat in druge dejavnosti, ki bodo potrošniku omogočile vpogled v naše delo in tako povečale zaupanje med nami in njim. Kajti v času prehranskih škandalov je najbolj pomembno, da si potrošnik pridobi zaupanje v naše delo, zato vas vabimo, da si pridelavo EKO vrtnin kdaj koli pod našim strokovnim vodstvom ogledate na naših njivah, ki so vključene v sistem ekološke pridelave.