Sodelovanje

Z namenom širjenja področja aktivnosti ima družba poslovno - podporno mrežo, ki jo sestavljajo zainteresirana podjetja, institucije in posamezniki.

Pan-Nutri Kmetijsko-živilski tehnološki center d.o.o. nudi naslednje svojim članom:

  • poslovno-podporne mreže vso potrebno strokovno in tehnično pomoč pri iskanju projektov, pripravi dokumentacije, njihovem prijavljanju in operativni izvedbi;
  • po dogovoru članom izdela, vodi in dokonča projekte;
  • po dogovoru išče vire financiranja za projekte članov;
  • člane redno informira o razpisih in inovativnih novostih na širšem kmetijsko-živilskem področju;
  • po dogovoru članom daje v najem lastno raziskovalno-razvojno opremo;
  • nudi platformo za povezovanje z ostalimi člani, organizira srečanja in delavnice, kjer daje možnost vnosa potreb in idej za projekte nudi priložnosti za izmenjavo izkušenj med strokovnjaki;
  • po dogovoru organizira strokovna izpopolnjevanja na specifične tematike glede na vrsto organizacije;
  • za člane poslovno-podporne mreže nudi po dogovoru svetovalne storitve iz različnih področij;
  • po dogovoru promovira projekte v imenu članov.

Za dodatne informacije o sami mreži in včlanitvi v mrežo kontaktirajte družbo Pan-Nutri.